Epfen uHost

Web hosting không chỉ là nơi lưu trữ website mà còn là nơi phục vụ, phân phối dữ liệu tới người dùng. Do vậy, vấn đề bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin tại nơi lưu trữ và truyền dẫn trên môi trường Internet là vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong kỷ nguyên số ngày nay.

Chi tiết

Web hosting không chỉ là nơi lưu trữ website mà còn là nơi phục vụ, phân phối dữ liệu tới người dùng. Do vậy, vấn đề bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin tại nơi lưu trữ và truyền dẫn trên môi trường Internet là vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong kỷ nguyên số ngày nay.Chúng ta không thể chủ quan để người khác có thể đột nhập, phá hoại hoặc lắng nghe thông tin trái phép của bạn. Để tránh những xâm nhập trái phép như vậy, Epfen uHost ra đời nhằm giải quyết những vấn đề bảo mật đó. Epfen uHost là giải pháp hosting an toàn trên nền tảng công nghệ Epfen SuperComputer cho những website an toàn, bảo mật và chuyên nghiệp.

Sản phẩm đề xuất

Epfen Computing Service

Epfen Computing Service là gói dịch vụ quản trị hệ thống ứng dụng doanh nghiệp phía máy chủ, giúp doanh nghiệp quản trị ứng dụng sẵn có hoặc đang phát triển theo mô hình siêu máy tính Epfen.

Epfen uTrack

Hệ thống Epfen uTrack là hệ thống ghi nhận vị trị người, vật, xe cộ, tàu thuyền... dựa trên công nghệ định vị toàn cầu GPS hoặc GLONASS. Epfen uTrack cho phép ghi nhận tọa độ của đối tượng một cách nhanh chóng; tính toán được tọa độ, tốc độ, quảng đường và thời gian di chuyển.

Epfen uBiz

Epfen uBiz là hệ thống phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) toàn diện dành cho mọi doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp dịch vụ, thương mại, sản xuất, hiệp hội, tiện ích.

Epfen uBox

Epfen uBox là hệ thống Quản trị Dữ liệu toàn diện dành cho doanh nghiệp & tổ chức, giúp quản lý dữ liệu tập trung, chia sẻ dữ liệu nội bộ và với khách hàng/đối tác.

Epfen uMan

Epfen uMan là hệ thống quản lý công việc và dự án, giúp quản lý mọi công việc chính xác, cụ thể đến từng người, từng phút. Mọi sự kiện đều được ghi lại, theo dõi, báo cáo rõ ràng và nhanh chóng.

Epfen uMas

Epfen uMas tích hợp nhiều dịch vụ đồng thời bao gồm Email Marketing, quản lý danh sách khách hàng, phát triển khách hàng mới từ nhiều kênh (web, form, email...), chấm điểm tương tác của khách hàng, phân tích dữ liệu khách hàng, phân hoạch khách hàng... HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG