Epfen uBox

Epfen uBox là hệ thống Quản trị Dữ liệu toàn diện dành cho doanh nghiệp & tổ chức, giúp quản lý dữ liệu tập trung, chia sẻ dữ liệu nội bộ và với khách hàng/đối tác.

Chi tiết

Epfen uBox: Hệ thống Quản trị Dữ liệu toàn diện dành cho doanh nghiệp & tổ chức: 


Một số tính năng nổi bật: 


  • 1/ Quản lý dữ liệu tập trung 
  • 2/ Đồng bộ dữ liệu trên mọi thiết bị (máy tính, điện thoại, máy tính bảng...) 
  • 3/ Đồng bộ dữ liệu cho mọi thành viên trong nhóm làm việc cộng tác (cùng dự án...) 
  • 4/ Chia sẻ dữ liệu nội bộ và bên ngoài (khách hàng, đối tác, ....) 
  • 5/ Bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin 
  • 6/ Quản lý dữ liệu theo phiên bản nhằm tránh mất mát dữ liệu 
  • 7/ Hỗ trợ đa ngôn ngữ (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp...) 
  • 8/ Phù hợp mọi quy mô doanh nghiệp, tổ chức 
  • 9/ Chi phí thấp: không cần đầu tư ban đầu, chỉ thanh toán theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và tổ chức (số người dùng, dung lượng sử dụng) 
Sản phẩm đề xuất

Epfen Computing Service

Epfen Computing Service là gói dịch vụ quản trị hệ thống ứng dụng doanh nghiệp phía máy chủ, giúp doanh nghiệp quản trị ứng dụng sẵn có hoặc đang phát triển theo mô hình siêu máy tính Epfen.

Epfen uTrack

Hệ thống Epfen uTrack là hệ thống ghi nhận vị trị người, vật, xe cộ, tàu thuyền... dựa trên công nghệ định vị toàn cầu GPS hoặc GLONASS. Epfen uTrack cho phép ghi nhận tọa độ của đối tượng một cách nhanh chóng; tính toán được tọa độ, tốc độ, quảng đường và thời gian di chuyển.

Epfen uBiz

Epfen uBiz là hệ thống phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) toàn diện dành cho mọi doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp dịch vụ, thương mại, sản xuất, hiệp hội, tiện ích.

Epfen uMan

Epfen uMan là hệ thống quản lý công việc và dự án, giúp quản lý mọi công việc chính xác, cụ thể đến từng người, từng phút. Mọi sự kiện đều được ghi lại, theo dõi, báo cáo rõ ràng và nhanh chóng.

Epfen uMas

Epfen uMas tích hợp nhiều dịch vụ đồng thời bao gồm Email Marketing, quản lý danh sách khách hàng, phát triển khách hàng mới từ nhiều kênh (web, form, email...), chấm điểm tương tác của khách hàng, phân tích dữ liệu khách hàng, phân hoạch khách hàng... HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

Epfen uMail

Epfen_uMail là hệ thống như thế dành riêng cho doanh nghiệp và tổ chức cần có những hệ thống email chuyên nghiệp, an toàn và dung lượng lưu trữ lớn.