Xử lý & Phân tích dữ liệu lớn

Dữ liệu lớn bao gồm việc phân tích, thu thập, giám sát, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, truyền nhận, trực quan, truy vấn một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được.

Tại sao quan tâm đến dữ liệu lớn?


Dữ liệu là loại tiền tệ có giá trị nhất trong nền kinh tế tri thức, nơi thành công giúp các doanh nghiệp có được những ý tưởng của họ để tiếp thị nhanh nhất. Các tổ chức hướng dữ liệu đạt được những thành tựu đáng kể bằng cách thực hiện cải tiến liên tục và lập kế hoạch dự báo để nâng cao sự hài lòng của khách hàng, nhanh chóng đưa ra các quyết định lớn, loại bỏ lãng phí và giảm rủi ro.


Những con số đáng nói


87% doanh nghiệp không thể khai thác hết dữ liệu của họ

85% doanh nghiệp không thể phân tích dữ liệu một cách nhanh chóng

92% doanh nghiệp không tận dụng dữ liệu từ dòng click của người dùng


Nền tảng Siêu máy tính Epfen cho dữ liệu lớn và sự sáng tạo


Với công nghệ tính toán Epfen, chúng tôi chia bài toán dữ liệu lớn thành những bài toán xử lý song song, độc lập nhưng tương tác được với nhau. Mỗi đơn vị tính toán của chúng tôi có thể áp dụng các công nghệ dữ liệu lớn khác nhau, nhằm tối ưu hoá của từng module xử lý dữ liệu.


Mỗi đơn vị tính toán có thể triển khai từng module bằng các nền tảng xử lý dữ liệu lớn tối ưu


Các đơn vị tính toán có thể triển khai các công nghệ xử lý dữ liệu chuyên dụng trên mọi ngôn ngữ (R, Python, Java, Scala...) với nhiều nền tảng lưu trữ/xử lý khác nhau (Numpy, Pandas, Apache Spark, Apache Kafka, Cassandra DB, CoucheDB, HBase DB...) hay bất cứ nền tảng nào có thể chạy trên Linux/Unix.


Ngữ cảnh áp dụng


Khi bạn có một lượng lớn dữ liệu (dữ liệu giao dịch, dữ liệu từ thiết bị IoT, dữ liệu thu thập được...) cần lưu trữ, xử lý, tìm kiếm, phân tích, phân phối và trực quan hoá thời gian thực qua ứng dụng web, ứng dụng di động hay máy tính... dịch vụ này đáp ứng hoàn hảo cho những ngữ cảnh ứng dụng đó.


Trích xuất thông tin (để ra quyết định) từ dữ liệu lớn bằng công nghệ siêu máy tính Epfen


Dịch vụ khác

Tính toán hiệu năng cao (HPC)

Tính toán hiệu năng cao tổng hợp sức mạnh tính toán theo cách mang lại hiệu suất cao hơn nhiều so với máy tính thông thường để giải quyết các vấn đề lớn trong khoa học, kỹ thuật hoặc kinh doanh

Phần mềm dịch vụ TaaS/SaaS

Công nghệ/Phần mềm như một dịch vụ là một mô hình cấp phép và phân phối công nghệ và phần mềm, trong đó công nghệ và phần mềm được cấp phép trên cơ sở thuê bao và được tổ chức tập trung.

Triển khai hệ thống CNTT

Thực hiện nhanh các giải pháp CNTT để giúp tổ chức & doanh nghiệp của bạn tiến lên. Chúng tôi triển khai và cài đặt hiệu quả, toàn diện hệ thống CNTT dựa trên công nghệ siêu máy tính Epfen của chúng tôi

Quản trị & Hỗ trợ CNTT

CNTT là công cụ chiến lược trong mọi tổ chức, trong đó nhóm quản trị & hỗ trợ CNTT là lực lượng của công cụ ấy. Với công cụ này, bạn sẽ cải thiện năng suất lao động và giảm tối đa chi phí tổng thể.

Dịch vụ CNTT chuyên dụng

Với công nghệ, kinh nghiệm và khả năng đã có, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các dịch vụ CNTT chuyên dụng, bao gồm: tư vấn, thiết kế, tích hợp, triển khai và quản trị hệ thống CNTT từ quy mô nhỏ đến lớn.