Triển khai hệ thống CNTT

Thực hiện nhanh các giải pháp CNTT để giúp tổ chức & doanh nghiệp của bạn tiến lên. Chúng tôi triển khai và cài đặt hiệu quả, toàn diện hệ thống CNTT dựa trên công nghệ siêu máy tính Epfen của chúng tôi

Hạ tầng CNTT


Chúng tôi có thể giúp bạn ở tất cả các giai đoạn của nhu cầu cơ sở hạ tầng CNTT từ việc lập kế hoạch ban đầu, triển khai thực hiện, quản trị và hỗ trợ vận hành về sau.


Quy trình thực hiện


Chúng tôi có thể hỗ trợ tất cả hoặc một phần nhu cầu triển khai cơ sở hạ tầng CNTT của bạn:

Quy trình triển khai hạ tầng CNTT


Chúng tôi có thể giúp gì?


Ngữ cảnh hoạt động

Chúng tôi có thể giúp đảm bảo cơ sở hạ tầng ICT của bạn:

+ Kết nối với mục tiêu kinh doanh của bạn và hỗ trợ chính xác hiệu quả đầu tư

+ Linh hoạt, khả năng mở rộng và chiến lược phát triển cho tương lai

+ Chuẩn bị và hỗ trợ trong và sau khi thay đổi văn phòng

+ Đảm bảo tính liên tục kinh doanh và hạn chế sự gián đoạn hoặc thiên tai

+ Đáp ứng bất kỳ sự tăng trưởng và nhu cầu kinh doanh mới

+ Chuẩn bị sáp nhập và mua lại

+ Các hoạt động vận hành và quản trị kỹ thuật


Chúng tôi có thể làm việc theo nhóm riêng hoặc bên cạnh nhóm kỹ thuật nội bộ của bạn để:

+ Đánh giá công nghệ mới nhất có thể được sử dụng để giúp cải thiện hoạt động kinh doanh

+ Xác định các phương án tối ưu hơn để hoàn thành công việc một cách hiệu quả, và làm cho việc kinh doanh của bạn dễ dàng hơn

+ Giúp thiết kế và triển khai cơ sở hạ tầng mới

+ Quản lý và thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng đã có

+ Hỗ trợ từ xa cho cơ sở hạ tầng thông qua quản lý trực tuyến


Phạm vi kỹ thuật và chuyên môn của chúng tôi


Chúng tôi bao gồm tất cả hoặc bất kỳ lĩnh vực chuyên môn sau:

+ Giải pháp siêu máy tính (tính toán hiệu năng cao)

+ Giải pháp máy chủ lưu trữ nội bộ hoặc/và internet

+ Hệ thống web hosting, email, quản trị dữ liệu, quản trị dự án, quản trị marketing, quản trị quan hệ khách hàng

+ Giải pháp sao lưu, tính sẵn sàng cao và liên tục

+ Giải pháp phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp (nhân sự, tài chính, chuỗi cung ứng, dự án, sản xuất, kho hàng...)

+ Các giải pháp dữ liệu và dữ liệu lớn

+ Các giải pháp và hệ thống Internet of Things (IoT)

Dịch vụ khác

Tính toán hiệu năng cao (HPC)

Tính toán hiệu năng cao tổng hợp sức mạnh tính toán theo cách mang lại hiệu suất cao hơn nhiều so với máy tính thông thường để giải quyết các vấn đề lớn trong khoa học, kỹ thuật hoặc kinh doanh

Xử lý & Phân tích dữ liệu lớn

Dữ liệu lớn bao gồm việc phân tích, thu thập, giám sát, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, truyền nhận, trực quan, truy vấn một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được.

Phần mềm dịch vụ TaaS/SaaS

Công nghệ/Phần mềm như một dịch vụ là một mô hình cấp phép và phân phối công nghệ và phần mềm, trong đó công nghệ và phần mềm được cấp phép trên cơ sở thuê bao và được tổ chức tập trung.

Quản trị & Hỗ trợ CNTT

CNTT là công cụ chiến lược trong mọi tổ chức, trong đó nhóm quản trị & hỗ trợ CNTT là lực lượng của công cụ ấy. Với công cụ này, bạn sẽ cải thiện năng suất lao động và giảm tối đa chi phí tổng thể.

Dịch vụ CNTT chuyên dụng

Với công nghệ, kinh nghiệm và khả năng đã có, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các dịch vụ CNTT chuyên dụng, bao gồm: tư vấn, thiết kế, tích hợp, triển khai và quản trị hệ thống CNTT từ quy mô nhỏ đến lớn.