Siêu máy tính là gì?

Siêu máy tính: Giới thiệu các bài viết nói lên lý do tại sao chúng ta cần siêu máy tính, nó giải quyết những bài toán gì?

Siêu máy tính: Giới thiệu các bài viết nói lên lý do tại sao chúng ta cần siêu máy tính, nó giải quyết những bài toán gì?


Một siêu máy tính là một máy tính vượt trội trong khả năng và tốc độ xử lý. Thuật ngữ Siêu Tính Toán được dùng lần đầu trong báo New York World vào năm 1920 để nói đến những bảng tính (tabulators) lớn của IBM làm cho trường Đại học Columbia. Siêu máy tính hiện nay có tốc độ xử lý hàng nghìn teraflop (một teraflop tương đương với hiệu suất một nghìn tỷ phép tính/giây) hay bằng tổng hiệu suất của 6.000 chiếc máy tính hiện đại nhất hiện nay gộp lại (một máy có tốc độ khoảng từ 3-3,8 gigaflop).


Có thể hiểu siêu máy tính là hệ thống những máy tính làm việc song song.

Dịch vụ khác

Máy tính hiệu năng cao (HPC) là gì?

Tính toán Hiệu năng cao nói chung đề cập đến thực tiễn tổng hợp sức mạnh tính toán theo cách mang lại hiệu suất cao hơn nhiều so với máy tính thông thường hoặc máy trạm để giải quyết các vấn đề lớn trong khoa học, kỹ thuật hoặc kinh doanh.

Tại sao các siêu máy tính lại quan trọng cho cuộc sống hàng ngày của bạn?

Năm nay, gần 5 tỷ thứ sẽ được kết nối với Internet; đến năm 2020, con số này sẽ đạt 25 tỷ. Với khối lượng lưu lượng truy cập Internet toàn cầu hàng năm vượt quá khoảng 500 tỷ DVDs (2 zettabytes), chỉ những siêu máy tính mạnh, có thể thực hiện tính toán lớn và nhanh chóng mới có thể đối phó với lượng dữ liệu ngày càng tăng này.

Bạn có thể làm gì với siêu máy tính (phần 2)?

Đối với hầu hết các phần, siêu máy tính (đôi khi được gọi là máy tính hiệu năng cao hoặc HPC) được sử dụng để mô phỏng hoặc thực hiện tính toán siêu việt.

Bạn có thể làm gì với siêu máy tính (phần 1)?

Nói chung, các trang web công nghệ thảo luận về siêu máy tính luôn luôn nói về tốc độ; teraflops, petaflops, tiến tới exascale ... Tất nhiên, có một lý do cho điều này: sau nhiều thập niên ngự trị của Intel, tốc độ xử lý là cái gì đó mà gần như tất cả chúng ta có thể liên quan.